วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง สอบราคาจ้างพิมพ์จดหมายแจ้งผู้ฝาก แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณโดยวิธีสอบราคาเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง เรื่อง สอบราคาจ้างพิมพ์จดหมายแจ้งผู้ฝาก แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณโดยวิธีสอบราคาเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

1,575,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,575,000.00

วันที่ประกาศ : 6 ก.พ. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content