วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง สอบราคาจ้างทำปฏิทินอิสลาม ประจำปี 2566 โดยวิธีสอบราคาเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง เรื่อง สอบราคาจ้างทำปฏิทินอิสลาม ประจำปี 2566 โดยวิธีสอบราคาเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

800,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

800,000.00

วันที่ประกาศ : 28 มิ.ย. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content