วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > “ประกาศราคากลาง เรื่อง รายงานขอซื้อขอจ้างทำใบบันทึกรายการ เครื่องฝากเงินอัตโนมัติ RECEIPT ROLL (CDM) OMRON จำนวน 5,000 ม้วน โดยวิธีคัดเลือก “

“ประกาศราคากลาง เรื่อง รายงานขอซื้อขอจ้างทำใบบันทึกรายการ เครื่องฝากเงินอัตโนมัติ RECEIPT ROLL (CDM) OMRON จำนวน 5,000 ม้วน โดยวิธีคัดเลือก “

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content