วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ Router อุปกรณ์ Switch และตู้ Rack สำหรับสำนักอนุมัติสินเชื่อรายย่อย พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลาง เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ Router อุปกรณ์ Switch และตู้ Rack สำหรับสำนักอนุมัติสินเชื่อรายย่อย พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วงเงินงบประมาณ

7,967,880.00

วันที่ประกาศ : 22 มิ.ย. 2561

ดาวน์โหลดเอกสาร