วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วงเงินงบประมาณ

4,581,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

4,581,000.00

วันที่ประกาศ : 6 ต.ค. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content