วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลาง เรื่อง ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วงเงินงบประมาณ

1,366,400.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,366,400.00

วันที่ประกาศ : 2 ต.ค. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content