วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ระยะเวลา 60 เดือน โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ระยะเวลา 60 เดือน โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

38,106,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

38,106,000.00

วันที่ประกาศ : 26 เม.ย. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content