วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วงเงินงบประมาณ

2,058,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

2,058,000.00

วันที่ประกาศ : 18 ก.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร