วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตกาฬสินธุ์ และศูนย์สินเชื่อธุรกิจลูกค้า SMEs ๑๑ กาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตกาฬสินธุ์ และศูนย์สินเชื่อธุรกิจลูกค้า SMEs ๑๑ กาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วงเงินงบประมาณ

4,018,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

4,018,000.00

วันที่ประกาศ : 20 เม.ย. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content