วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบ Data Catalog Collaboration ด้วยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบ Data Catalog Collaboration ด้วยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

20,190,900.00

วันที่ประกาศ : 13 ก.ค. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร