วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (ทดแทนระบบเดิม) และซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพิ่มเติม สำหรับธนาคารออมสินภาค/สาขา/สาขาย่อย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศราคากลาง เรื่อง ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (ทดแทนระบบเดิม) และซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพิ่มเติม สำหรับธนาคารออมสินภาค/สาขา/สาขาย่อย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content