วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์ตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติพร้อมติดตั้ง ประจำปี 2566 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์ตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติพร้อมติดตั้ง ประจำปี 2566 โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

1,110,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,108,520.00

วันที่ประกาศ : 12 ธ.ค. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content