วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อสิทธิใช้งานโปรแกรม Adobe ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีสอบราคาเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อสิทธิใช้งานโปรแกรม Adobe ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีสอบราคาเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

2,807,800.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

2,754,822.00

วันที่ประกาศ : 14 ธ.ค. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content