วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อเครื่องอ่าน Passport และ Software พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีสอบราคาเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อเครื่องอ่าน Passport และ Software พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีสอบราคาเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

687,100.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

686,977.50

วันที่ประกาศ : 19 พ.ค. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content