วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อผ้าหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ CANON รุ่น Image Formula CR120 จำนวน 1,500 ตลับ โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อผ้าหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ CANON รุ่น Image Formula CR120 จำนวน 1,500 ตลับ โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

772,500.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

772,500.00

วันที่ประกาศ : 24 เม.ย. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content