วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อสิทธิการใช้งานระบบ Patch Management จำนวน 400 License โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อสิทธิการใช้งานระบบ Patch Management จำนวน 400 License โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

2,075,800.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

2,075,800.00

วันที่ประกาศ : 19 เม.ย. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content