วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อผ้าหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น PLQ-20 จำนวน 7,000 ตลับ โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อผ้าหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น PLQ-20 จำนวน 7,000 ตลับ โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

3,409,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

3,409,000.00

วันที่ประกาศ : 4 เม.ย. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content