วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับโครงการจัดตั้งศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้ค้างชำระ โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับโครงการจัดตั้งศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้ค้างชำระ โดยวิธีคัดเลือก

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content