วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อผ้าหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ COMPUPRINT รุ่น SP40 Plus โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อผ้าหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ COMPUPRINT รุ่น SP40 Plus โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

834,600.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

834,600.00

วันที่ประกาศ : 14 มี.ค. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content