วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อสิทธิการใช้งาน Red Hat Enterprise Linux Server พร้อม Subscription ระยะเวลา 1 ปี สำหรับโครงการหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบบล็อกเชน (e-LG on Blockchain) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อสิทธิการใช้งาน Red Hat Enterprise Linux Server พร้อม Subscription ระยะเวลา 1 ปี สำหรับโครงการหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบบล็อกเชน (e-LG on Blockchain) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

672,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

672,000.00

วันที่ประกาศ : 28 ธ.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content