วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อเครื่อง HSM 10 K จำนวน 2 เครื่อง พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อเครื่อง HSM 10 K จำนวน 2 เครื่อง พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

8,963,200.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

8,963,200.00

วันที่ประกาศ : 28 ต.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content