วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อโคมไฟตั้งโต๊ะยับยั้งเชื้อโรคเป็นของแจกในเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2566 และในวาระอื่นๆ สำหรับลูกค้าบุคคลรายใหญ่ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อโคมไฟตั้งโต๊ะยับยั้งเชื้อโรคเป็นของแจกในเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2566 และในวาระอื่นๆ สำหรับลูกค้าบุคคลรายใหญ่ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

3,010,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

3,010,000.00

วันที่ประกาศ : 2 ก.ย. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content