วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อรถยนต์ตู้รับรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อรถยนต์ตู้รับรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วงเงินงบประมาณ

4,580,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

4,580,000.00

วันที่ประกาศ : 2 ก.ย. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร