วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ (Hardware and System Software) ทดแทนสำหรับระบบงาน Mobile HR พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ (Hardware and System Software) ทดแทนสำหรับระบบงาน Mobile HR พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วงเงินงบประมาณ

29,940,100.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

29,940,000.00

วันที่ประกาศ : 14 ก.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร