วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อบัตรชมการแข่งขันฟุตบอล “The Match Bangkok Century Cup 2022” เพื่อใช้ในกิจกรรมส่งเสริมการตลาด โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อบัตรชมการแข่งขันฟุตบอล “The Match Bangkok Century Cup 2022” เพื่อใช้ในกิจกรรมส่งเสริมการตลาด โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

5,000,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

5,000,000.00

วันที่ประกาศ : 28 มิ.ย. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content