วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อของแจกในเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565 และในวาระอื่น ๆ สำหรับลูกค้าบุคคลรายใหญ่ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อของแจกในเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565 และในวาระอื่น ๆ สำหรับลูกค้าบุคคลรายใหญ่ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

5,961,852.86

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

5,961,852.86

วันที่ประกาศ : 11 พ.ย. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content