วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อลูกบอลโฟมสำหรับเครื่องออกรางวัลไฟฟ้า โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อลูกบอลโฟมสำหรับเครื่องออกรางวัลไฟฟ้า โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

1,123,500.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,123,500.00

วันที่ประกาศ : 20 ส.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content