วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อไมโครคอมพิวเตอร์ ชนิดตั้งโต๊ะแบบที่ 1 สำหรับสำนักอนุมัติสินเชื่อรายย่อย 1-18 จำนวน 120 เครื่อง โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อไมโครคอมพิวเตอร์ ชนิดตั้งโต๊ะแบบที่ 1 สำหรับสำนักอนุมัติสินเชื่อรายย่อย 1-18 จำนวน 120 เครื่อง โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

2,496,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

2,496,000.00

วันที่ประกาศ : 31 พ.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content