วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อทองเลเซอร์ ในกิจกรรมส่งเสริมการตลาดกระตุ้นการใช้จ่ายสำหรับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ประเภท VISA ของธนาคารออมสิน “Olympic Tokyo 2020” ร่วมกับบริษัท วีซ่าอินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อทองเลเซอร์ ในกิจกรรมส่งเสริมการตลาดกระตุ้นการใช้จ่ายสำหรับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ประเภท VISA ของธนาคารออมสิน “Olympic Tokyo 2020” ร่วมกับบริษัท วีซ่าอินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

14,578,686.31

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

14,578,686.31

วันที่ประกาศ : 28 ม.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร