วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อผ้าหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น PLQ-20 จำนวน 2,100 ตลับ โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อผ้าหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น PLQ-20 จำนวน 2,100 ตลับ โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

1,066,800.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,066,800.00

วันที่ประกาศ : 10 ก.ค. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content