วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อสิทธิ์การใช้ระบบ LINE Official Account GSB Society และ LINE Official Account GSB NOW เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารออมสิน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อสิทธิ์การใช้ระบบ LINE Official Account GSB Society และ LINE Official Account GSB NOW เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารออมสิน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

15,098,422.80

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

13,080,907.50

วันที่ประกาศ : 4 ก.ค. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content