วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อระบบเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับระบบงาน GIS พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อระบบเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับระบบงาน GIS พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

26,930,400.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

26,930,400.00

วันที่ประกาศ : 21 มี.ค. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content