วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศร่าง TOR > ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าสำรอง Power Generator โดยวิธีพิเศษ

ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าสำรอง Power Generator โดยวิธีพิเศษ

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content