วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างจัดกิจกรรมการประชุมผู้บริหารสายงานกิจการสาขา ระดับผู้จัดการสาขาหรือเทียบเท่าขึ้นไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างจัดกิจกรรมการประชุมผู้บริหารสายงานกิจการสาขา ระดับผู้จัดการสาขาหรือเทียบเท่าขึ้นไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วงเงินงบประมาณ

1,152,689.60

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,152,689.60

วันที่ประกาศ : 7 ก.ย. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content