วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างพิมพ์สมุดฝากเงินออมสิน ประเภทเผื่อเรียก โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างพิมพ์สมุดฝากเงินออมสิน ประเภทเผื่อเรียก โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

1,750,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,750,000.00

วันที่ประกาศ : 5 ก.ย. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content