วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างออกแบบและผลิตสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์ หลักสูตรการยืนยันตัวตนลูกค้า โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างออกแบบและผลิตสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์ หลักสูตรการยืนยันตัวตนลูกค้า โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

731,400.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

731,400.00

วันที่ประกาศ : 19 ก.ค. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content