วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางรูปแบบ Social Network บน Facebook ข่าวสด โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางรูปแบบ Social Network บน Facebook ข่าวสด โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

1,070,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,070,000.00

วันที่ประกาศ : 24 ส.ค. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content