วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างบำรุงรักษาระบบงานสนับสนุนการลงทุน Investment System (ส่วน Back Office) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างบำรุงรักษาระบบงานสนับสนุนการลงทุน Investment System (ส่วน Back Office) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

29,277,313.39

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

29,277,313.39

วันที่ประกาศ : 12 ก.ค. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content