วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 8 แบบพิมพ์ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 8 แบบพิมพ์ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

1,256,250.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,256,250.00

วันที่ประกาศ : 19 พ.ค. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content