วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างที่ปรึกษาปรับปรุงสมรรถนะตามตำแหน่งงาน (Functional Competency) และสมรรถนะเฉพาะด้าน โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างที่ปรึกษาปรับปรุงสมรรถนะตามตำแหน่งงาน (Functional Competency) และสมรรถนะเฉพาะด้าน โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

3,200,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

3,198,547.50

วันที่ประกาศ : 16 พ.ค. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content