วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์และโปรแกรมพื้นฐานระบบบริหารฐานข้อมูลการเรียนรู้ออนไลน์ ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์และโปรแกรมพื้นฐานระบบบริหารฐานข้อมูลการเรียนรู้ออนไลน์ ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

593,500.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

593,500.00

วันที่ประกาศ : 12 พ.ค. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content