วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์อัตโนมัติส่วนกลางและสำนักงานใหญ่ ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์อัตโนมัติส่วนกลางและสำนักงานใหญ่ ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วงเงินงบประมาณ

3,466,770.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

3,466,770.00

วันที่ประกาศ : 9 พ.ค. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content