วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการพัฒนาบุคลากรฝึกอบรมโครงการการจัดการความรู้ (Knowledge Management) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการพัฒนาบุคลากรฝึกอบรมโครงการการจัดการความรู้ (Knowledge Management) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วงเงินงบประมาณ

1,160,950.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,160,950.00

วันที่ประกาศ : 2 พ.ค. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content