วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างออกแบบและจัดทำบูธงานมหกรรมการเงิน Money Expo ประจำปี 2566 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างออกแบบและจัดทำบูธงานมหกรรมการเงิน Money Expo ประจำปี 2566 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

29,297,816.59

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

29,297,816.59

วันที่ประกาศ : 24 เม.ย. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content