วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างออกแบบ พัฒนา บริหารจัดการ Microsite : www.gsb.or.th ภาษาอังกฤษ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างออกแบบ พัฒนา บริหารจัดการ Microsite : www.gsb.or.th ภาษาอังกฤษ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

890,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

890,000.00

วันที่ประกาศ : 21 เม.ย. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content