วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างบำรุงรักษาระบบตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล (File Integrity Checker) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างบำรุงรักษาระบบตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล (File Integrity Checker) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

3,159,710.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

3,159,710.00

วันที่ประกาศ : 20 เม.ย. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content