วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารผ่านจอ LED พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารผ่านจอ LED พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

2,845,665.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

2,845,665.00

วันที่ประกาศ : 19 เม.ย. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content