วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างพัฒนาระบบงานบริหารสำนักงานทนายความ พร้อมจ้างบำรุงรักษา ระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างพัฒนาระบบงานบริหารสำนักงานทนายความ พร้อมจ้างบำรุงรักษา ระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

29,600,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

29,568,994.76

วันที่ประกาศ : 7 เม.ย. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content