วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างที่ปรึกษาเตรียมความพร้อมในการตรวจรับรองมาตรฐาน PCI DSS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างที่ปรึกษาเตรียมความพร้อมในการตรวจรับรองมาตรฐาน PCI DSS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วงเงินงบประมาณ

8,000,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

7,873,684.00

วันที่ประกาศ : 24 มี.ค. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content