วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์สินเชื่อเพื่อลูกค้าฐานราก โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์สินเชื่อเพื่อลูกค้าฐานราก โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

2,850,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

2,850,000.00

วันที่ประกาศ : 23 มี.ค. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content